RECENZENCI

2023

 • Marzena Błasiak-Tytuła, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Lilia Citko, Uniwersytet w Białymstoku
 • Stanisław Cygan, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Teresa Dobrzyńska, Instytut Badań Literackich PAN
 • Henryk Duda, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Anna Dunin-Dudkowska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Andrzej Dyszak, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Zygmunt Gałecki, Akademia Humanistyczno-Pedagogiczna im. T. Szewczenki w Krzemieńcu
 • Magdalena Graf, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Iwona Hoffman, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Romuald Huszcza, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie / Uniwersytet Warszawski
 • Arkadiusz Jabłoński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Aleksandra Janowska, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Iwona Janowska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Irena Jaros, Uniwersytet Łódzki
 • Katarzyna Kaczorowska-Bray, Uniwersytet Gdański
 • Krystyna Kleszczowa, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Jolanta Klimek-Grądzka, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Piotr Kładoczny, Uniwersytet Zielonogórski
 • Justyna Kobus, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ewa Kołodziejek, Uniwersytet Szczeciński
 • Tomasz Korpysz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Anna Kostecka-Sadowa, Instytut Języka Polskiego PAN
 • Stanisław Koziara, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Anna Kozłowska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Helena Krasowska, Instytut Slawistyki PAN
 • Renata Kucharzyk, Instytut Języka Polskiego PAN
 • Ewa Lipińska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Romana Łapa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Alina Maciejewska, Uniwersytet w Siedlcach
 • Marek Marszałek, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Mirosław Michalik, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Stanisław Milewski, Uniwersytet Gdański
 • Barbara Mitrenga, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Włodzimierz Moch, Akademia im. Jana z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
 • Alina Naruszewicz-Duchlińska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Adam M. Niewiadomski, Uniwersytet Warszawski (Wydział Prawa i Administracji
 • Kazimierz Ożóg, Uniwersytet Rzeszowski
 • Jarosław Pacuła, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Jolanta Panasiuk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Halina Pelcowa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Magdalena Pieklarz-Thien, Uniwersytet w Białymstoku
 • Tomasz Piekot, Uniwersytet Wrocławski
 • Alicja Pihan-Kijasowa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Danuta Pluta-Wojciechowska, Uniwersytet Łódzki
 • Anna Piotrowicz, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Tadeusz Piotrowski, Uniwersytet Wrocławski
 • Marcin Poprawa, Uniwersytet Wrocławski
 • Renata Przybylska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Maciej Rak, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Beata Raszewska-Żurek, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Maria Rółkowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Karolina Ruta-Korytowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Anna Seretny, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Jerzy Sierociuk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Aldona Skudrzyk, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Piotr Sobotka, Instytut Slawistyki PAN
 • Urszula Sokólska, Uniwersytet w Białymstoku
 • Anna Tyrpa, Instytut Języka Polskiego PAN
 • Jadwiga Waniakowa, Instytut Języka Polskiego PAN
 • Piotr Wierzchoń, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Mariola Wołk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Aneta Wysocka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Magdalena Żabowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Anna Żebrowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

2022
dr hab. Elżbieta Awramiuk – Białystok, dr hab. Andrzej Borkowski – Siedlce, prof. dr hab. Tetiana Czernysz – Kijów / Bucza, prof. dr hab. Teresa Dobrzyńska – Warszawa, dr hab. Henryk Duda – Lublin, prof. dr hab. Przemysław Gębal – Gliwice / Warszawa, dr hab. Irena Jaros – Łódź, prof. dr hab. Halina Karaś – Warszawa, dr Paweł Kida – Poznań, prof. dr hab. Ewa Kołodziejek – Szczecin, dr hab. Tomasz Korpysz – Warszawa, dr hab. Anna Kozłowska – Warszawa, prof. dr hab. Ałła Krawczuk – Lwów, dr hab. Beata Kuryłowicz – Białystok, prof. dr hab. Jarosław Liberek – Poznań, prof. dr hab. Krzysztof Maćkowiak – Zielona Góra, prof. dr hab. Władysław T. Miodunka – Kraków, prof. dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska – Olsztyn, dr hab. Błażej Osowski – Poznań, prof. dr hab. Kazimierz Ożóg – Rzeszów, dr hab. Karolina Ruta – Poznań, dr hab. Zofia Sawaniewska-Mochowa – Warszawa, prof. dr hab. Jerzy Sierociuk – Poznań, prof. dr hab. Kazimierz Sikora – Kraków, prof. dr hab. Aldona Skudrzyk – Katowice / Sosnowiec, prof. dr hab. Urszula Sokólska – Białystok, prof. dr hab. Anna Tyrpa – Kraków, prof. dr hab. Elżbieta Umińska-Tytoń – Łódź, dr hab. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska – Warszawa, prof. dr hab. Małgorzata Witaszek-Samborska – Poznań, dr hab. Marta Wrześniewska-Pietrzak – Poznań, dr hab. Aneta Wysocka – Lublin, prof. dr hab. Piotr Zbróg – Kielce, prof. dr hab. Halina Zgółkowa – Poznań

2021
dr hab. Elżbieta Awramiuk – Białystok, dr hab. Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk – Warszawa, dr hab. Anna Dunin-Dudkowska – Lublin, prof. dr hab. Romuald Huszcza – Warszawa, prof. dr hab. Halina Karaś – Warszawa, prof. dr hab. Krystyna Kleszczowa – Katowice, prof. dr hab. Ewa Kołodziejek – Szczecin, dr hab. Joanna Kowalczyk – Kielce, prof. dr hab. Stanisław Koziara – Kraków, prof. dr hab. Jakub Z. Lichański – Warszawa, prof. dr hab. Edward Łuczyński – Gdańsk, prof. dr hab. Krzysztof Michalik – Kraków, prof. dr hab. Stanisław Milewski – Gdańsk, dr hab. Agnieszka Myszka – Rzeszów, prof. dr hab. Kazimierz Ożóg – Rzeszów, prof. dr hab. Magdalena Pastuchowa – Katowice, prof. dr hab. Halina Pelcowa – Lublin, dr hab. Dorota Piekarczyk – Lublin, prof. dr hab. Anna Piotrowicz – Poznań, prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta – Warszawa, dr hab. Mirosława Sagan-Bielawa – Kraków, dr hab. Anna Seretny – Kraków, prof. dr hab. Ewa Sławkowa – Katowice, dr hab. Barbara Sobczyk – Poznań, dr hab. Katarzyna Sobolewska – Warszawa, dr hab. Piotr Sobotka – Toruń, Warszawa, prof. dr hab. Urszula Sokólska – Białystok, prof. dr hab. Anna Tyrpa – Kraków, prof. dr hab. Jadwiga Waniak – Kraków, dr hab. Izabela Winiarska-Górska – Warszawa, dr hab. Ewa Woźniak – Łódź, dr hab. Zofia Zaron – Warszawa, dr hab. Grażyna Zarzycka – Łódź, dr hab. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak – Warszawa, prof. dr hab. Tadeusz Zgółka – Poznań

2020
dr hab. Aleksandra Achtelik – Katowice, prof. dr hab. Mirosław Bańko – Warszawa, dr hab. Iwona Burkacka – Warszawa, dr hab. Stanisław Cygan – Kielce, prof. dr hab. Grzegorz Dąbkowski – Warszawa, dr hab. Anna Dunin-Dudkowska – Lublin, prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska – Lublin, prof. dr hab. Ewa Kołodziejek – Szczecin, prof. dr hab. Stanisław Koziara – Kraków, dr hab. Dorota Kozaryn – Szczecin, dr hab. Beata Kuryłowicz – Białystok, dr hab. Marek Łaziński – Warszawa, prof. dr hab. Krzysztof Maćkowiak – Zielona Góra, dr hab. Agata Małyska – Lublin, dr hab. Mirosława Mycawka – Kraków, dr hab. Agnieszka Myszka – Rzeszów, dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska – Olsztyn, prof. dr hab. Kazimierz Ożóg – Rzeszów, prof. dr hab. Halina Pelcowa – Lublin, prof. dr hab. Anna Piotrowicz – Poznań, prof. dr hab. Jerzy Podracki – Warszawa, prof. dr hab. Artur Rejter – Kraków, dr hab. Mirosława Sagan-Bielawa – Kraków, dr hab. Piotr Sobotka – Toruń, Warszawa, prof. dr hab. Urszula Sokólska – Białystok, dr hab. Jacek Warchala – Katowice, prof. dr hab. Piotr Wierzchoń – Poznań, dr hab. Mariola Wołk – Olsztyn, dr hab. Ewa Woźniak – Łódź, prof. dr hab. Bogusław Wyderka – Opole, dr hab. Zofia Zaron – Warszawa, dr hab. Grażyna Zarzycka – Łódź

2019
dr hab. Stanisław Cygan – Kielce, prof. dr hab. Magdalena Danielewiczowa – Warszawa, prof. dr hab. Romuald Huszcza – Warszawa, prof. dr hab. Halina Karaś – Warszawa, dr hab. Alina Kępińska – Warszawa, dr hab. Anna Kozłowska – Warszawa, prof. dr hab. Edward Łuczyński – Gdańsk, prof. dr hab. Kazimierz Ożóg – Rzeszów, prof. dr hab. Anna Pajdzińska – Lublin, prof. dr hab. Halina Pelcowa – Lublin, prof. dr hab. Marek Ruszkowski – Kielce, dr hab. Piotr Sobotka – Toruń, prof. dr hab. Urszula Sokólska – Białystok, dr hab. Aldona Skudrzyk – Katowice, prof. dr hab. Bogdan Walczak – Poznań, dr hab. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska – Warszawa, dr hab. Zofia Zaron – Warszawa, dr hab. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak – Warszawa

2018
prof. dr hab. Magdalena Danielewicz (UW – Warszawa), dr hab. Adam Dobaczewski (UMK – Toruń), prof. dr hab. Tadeusz Gałkowski (SWPS – Warszawa), dr hab. Aleksandra Janowska (UŚ – Katowice), prof. dr hab. Halina Karaś (UW – Warszawa), dr hab. Alina Kępińska (UW – Warszawa), dr hab. Tomasz Korpysz (UKSW – Warszawa), dr hab. Anna Kozłowska (UKSW – Warszawa), prof. dr hab. Władysław Kupiszewski (UW – Warszawa), dr hab. Marek Łaziński (UW – Warszawa), prof. dr hab. Edward Łuczyński (UG – Gdańsk), dr hab. Alina Maciejewska (UPH – Siedlce), dr hab. Stanisław Milewski (UG – Gdańsk), prof. dr hab. Władysław T. Miodunka (UJ – Kraków), prof. dr hab. Bogusław Nowowiejski (UwB – Białystok), prof. dr hab. Kazimierz Ożóg (UR – Rzeszów), prof. dr hab. Anna Pajdzińska (UMCS – Lublin), prof. dr hab. Anna Piotrowicz (UAM – Poznań), prof. dr hab. Marek Ruszkowski (UJK – Kielce), prof. dr hab. Jerzy Sierociuk (UAM – Poznań), dr hab. Urszula Sokólska (UwB – Białystok), prof. dr hab. Irena Szczepankowska (UwB – Białystok), prof. dr hab. Bogdan Walczak (AUM – Poznań), dr hab. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska (UW – Warszawa), dr hab. Małgorzata Witaszek-Samborska (UW – Poznań), dr hab. Ewa Woźniak (UŁ – Łódź), dr hab. Rafał Zarębski (UŁ – Łódź)

2017
dr hab. Anna Cegieła – Warszawa, dr hab. Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk – Warszawa, prof. dr hab. Stanisław Gajda – Opole, prof. dr hab. Halina Karaś – Warszawa, dr hab. Alina Kępińska – Warszawa, dr hab. Alina Maciejewska – Siedlce, prof. dr hab. Władysław Miodunka – Kraków, prof. dr hab. Bogusław Nowowiejski – Białystok, prof. dr hab. Jan Ożdżyński – Kraków, prof. dr hab. Kazimierz Ożóg – Rzeszów, prof. dr hab. Halina Pelcowa – Lublin, prof. dr hab. Jerzy Podracki – Warszawa, prof. dr hab. Marek Ruszkowski – Kielce, prof. dr hab. Jerzy Sierociuk – Poznań, dr hab. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska – Warszawa, dr hab. Zofia Zaron – Warszawa, dr hab. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak – Warszawa, prof. dr hab. Halina Zgółkowa – Poznań, prof. dr hab. Urszula Żydek-Bednarczuk – Katowice

2016
dr hab. Anna Cegieła (Warszawa), dr hab. Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk (Warszawa), prof. dr hab. Maciej Grochowski (Toruń), prof. dr hab. Halina Karaś (Warszawa), dr hab. Alina Kępińska (Warszawa), prof. dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz (Warszawa), prof. dr hab. Bogusław Nowowiejski (Białystok), prof. dr hab. Danuta Ostaszewska (Katowice), prof. dr hab. Jan Ożdżyński (Kraków), prof. dr hab. Kazimierz Ożóg (Rzeszów), prof. dr hab. Halina Pelc (Lublin), prof. dr hab. Jerzy Podracki (Warszawa), prof. dr hab. Marek Ruszkowski (Kielce), dr hab. Urszula Sokólska (Białystok), dr hab. Magdalena Trysińska (Warszawa), prof. dr hab. Maria Wojtak (Lublin), dr hab. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak (Warszawa), prof. dr hab. Halina Zgółkowa (Poznań), prof. dr hab. Urszula Żydek-Bednarczuk (Katowice)

2015
prof. dr hab. Mirosław Bańko (Warszawa), dr hab. Anna Cegieła (Warszawa), prof. dr hab. Stanisław Gajda (Opole), prof. dr hab. Zbigniew Greń (Warszawa), prof. dr hab. Maciej Grochowski (Toruń), dr hab. Alina Kępińska (Warszawa), prof. dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz (Warszawa), prof. dr hab. Władysław Miodunka (Kraków), prof. dr hab. Bugusław Nowowiejski (Białystok),prof. dr hab. Danuta Ostaszewska (Katowice), prof. dr hab. Jan Ożdżyński (Kraków), prof. dr hab. Kazimierz Ożóg (Rzeszów), prof. dr hab. Halina Pelc (Lublin), prof. dr hab. Jerzy Podracki (Warszawa), prof. dr hab. Marek Ruszkowski (Kielce), dr hab. Marzena Stępień (Warszawa), dr hab. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska (Warszawa), prof. dr hab. Maria Wojtak (Lublin), dr hab. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak (Warszawa), prof. dr hab. Halina Zgółkowa (Poznań), prof. dr hab. Urszula Żydek-Bednarczuk (Katowice)

2014
dr hab. Iwona Burkacka (Warszawa), dr hab. Anna Cegieła (Warszawa), dr hab. Adam Dobaczewski (Toruń), prof. dr hab. Stanisław Gajda (Opole), prof. dr hab. Zbigniew Greń (Warszawa), prof. dr hab. Maciej Grochowski (Toruń), prof. dr hab. Halina Karaś (Warszawa), dr hab. Alina Kępińska (Warszawa), prof. dr hab. Jolanta Mędelska (Toruń), dr hab. Agnieszka Mikołajczuk (Warszawa), prof. dr hab. Władysław Miodunka (Kraków), prof. dr hab. Danuta Ostaszewska (Katowice), prof. dr hab. Jan Ożdżyński (Kraków), prof. dr hab. Kazimierz Ożóg (Rzeszów), prof. dr hab. Halina Pelc (Lublin), prof. dr hab. Jerzy Podracki (Warszawa), prof. dr hab. Marek Ruszkowski (Kielce), doc. dr hab. Roxana Sinielnikoff (Warszawa), dr hab. Urszula Sokólska (Białystok), prof. dr hab. Bogdan Walczak (Poznań), prof. dr hab. Krystyna Waszakowa (Warszawa), dr hab. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska (Warszawa), prof. dr hab. Maria Wojtak (Lublin), dr hab. Zofia Zaron (Warszawa), dr hab. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak (Warszawa), prof. dr hab. Halina Zgółkowa (Poznań), prof. dr hab. Urszula Żydek-Bednarczuk (Katowice)

2013
dr hab. Anna Cegieła (UW), prof. dr hab. Maciej Grochowski (UMK), prof. dr hab. Halina Karaś (UW), dr hab., prof. UW Alina Kępińska, prof. dr hab. Władysław Miodunka (UJ), dr hab., prof. UW Radosław Pawelec, prof. dr hab. Jerzy Podracki (UW), dr hab. Roxana Sinielnikoff (UW), dr hab., prof. UW Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, prof. dr hab. Halina Zgółkowa (UAM)

2012
Halina Pelcowa (UMCS), Krystyna Waszakowa (UW); Zbigniew Greń (UW), Alina Kępińska (UW), Jan Ożdżyński (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Radosław Pawelec (UW), Jerzy Podracki (UW), Roxana Sinielnikoff (UW), Dorota Zdunkiewicz-Jedynak (UW)

2011
Danuta Ostaszewska (UŚ), Urszula Sokólska (UwB); Zbigniew Greń (UW), Alina Kępińska (UW), Radosław Pawelec (UW), Jerzy Podracki (UW), Roxana Sinielnikoff (UW), Dorota Zdunkiewicz-Jedynak (UW)