Zespół redakcyjnyKOLEGIUM REDAKCYJNE
dr hab. Wanda Decyk-Zięba (redaktor naczelny) (Instytut Języka Polskiego UW)
dr hab. Jolanta Chojak (Instytut Polonistyki Stosowanej UW)
dr hab. Monika Kresa (zastępca redaktora naczelnego) (Instytut Języka Polskiego UW)
dr Ewelina Kwapień (Instytut Języka Polskiego UW)
prof. dr hab. Radosław Pawelec (Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW)
dr Marta Piasecka (Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

Sekretarz Redakcji
dr Aleksandra Żurek-Huszcz
(Instytut Języka Polskiego UW)
e-mail: poradnikjezykowy@uw.edu.pl

RADA REDAKCYJNA
dr hab. Wanda Decyk-Zięba (przewodnicząca, Uniwersytet Warszawski)
doc. dr Mirosław Dawlewicz (Uniwersytet Wileński, Litwa)
prof. dr hab. Stanisław Dubisz (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Alla Kozhinova (badacz niezależny, Białoruś)
prof. dr hab. Alla Kravchuk (Uniwersytet Lwowski, Ukraina)
prof. dr hab. Andrzej Markowski (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Alicja Nagórko (Uniwersytet Humboldtów w Berlinie, Niemcy)
prof. dr Marta Pančiková (Uniwersytet Ostrawski, Czechy)
prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Danuta Rytel-Schwarz (Uniwersytet w Lipsku, Niemcy)
prof. dr Olga Shapkina (Uniwersytet Łomonosowa w Moskwie, Rosja)
prof. dr hab. Hélène Włodarczyk (Sorbonne Université, Francja)