Zapraszamy do lektury zeszytu 8 "Poradnika Językowego". PDF

W zeszycie:

ARTYKUŁY I ROZPRAWY:

* Joanny Zauchy O pozornej synonimów na przykładzie czasowników fałszu 
* Doroty Kruk "Ruina", "ruiny", "rujnować". Delimitacji jednostek i charakterystyka pojęć
* Marioli Wołk O niereferencjalnych kontekstach użycia zaimka "ten"
* Katarzyny Doboszyńskiej-Markiewicz "Głupi"/ "idiotyczny"/ "nieszczęsny długopis", czyli o nie tylko ekspresywnym znaczeniu pewnego typu przymiotników
* Małgorzaty Ciunovič "Ludzki człowiek". O rzadkim, lecz interesującym użyciu polskiego przymiotnika w zestawieniu z angielskim "human"
Karoliny Ruty-Korytowskiej i Łukasza Połomskiego Wizualizacja treści jako sposób upraszczania tekstu prawnego. "Legal design" w praktyce

RECENZJE:

* Anny Kosteckiej-Sadowej "Słownik języka mieszkańców okolic Pobiedzisk. Przyroda", pod redakcją Justyny Kobus i Anny Migdałek, Wydawnictwo PSP, Poznań 2023

SŁOWA I SŁÓWKA:

* S.D.: O rozmowach publicznych - "dialog", "dyskurs", "dysputa", "dysputacja", "dyskusja", "debata"

 

----------

 

Zapraszamy do lektury zeszytu 7 "Poradnika Językowego". PDF

W zeszycie:

ARTYKUŁY I ROZPRAWY:

* Ireny Szczepankowskiej Leksyka ekonomiczna w polszczyźnie: dynamika rozwoju i zakres wpływu języków niesłowiańskich 
* Justyny Kobus Nazwy ptaków dziko żyjących w dawnych i współczesnych materiałach dialektologicznych z Wielkopolski
* Małgorzaty Dawidziak-Kładocznej Normotwórcze akty mowy w laudach sejmikowych doby średniopolskiej na przykładzie deklaratywów
* Alicji Dzięcioł Profesjolekt polskich pielęgniarek pediatrycznych - ujęcie funkcjonalne
* Krzysztofa Andrulonisa Analiza socjolektu warszawskich miłośników komunikacji miejskiej
Katarzyny Zagłoby Słownictwo rzadkie na przykładzie pola tematycznego WYPOSAŻENIE WNĘTRZ - DOM WIEJSKI

GRAMATYKI JĘZYKA POLSKIEGO

* Wandy Decyk-Zięby O zapomnianej dwujęzycznej łacińsko-polskiej edycji "Donata" z 1595 roku